به تو وابسته ام عشقم, دو چشم آذرنگ تو


به اون صورت مثل ماه , به لبهای قشنگ تو

همیشه عاشقت بودم , به اندازه ی یک دنیا

به اندازه ی یک دریا , به اندازه ی این شبها

بمون تو در کنار من , بذار در تو صدا باشم

همیشه هم قدم با تو , ... - شعر کامل را اینجا بخوانید

به تو وابسته ام عشقم, دو چشم آذرنگ تو – مسعود مدهوش