به تو وابسته ام عشقم, دو چشم آذرنگ تو – مسعود مدهوش

 به تو وابسته ام عشقم, دو چشم آذرنگ تو


به اون صورت مثل ماه , به لبهای قشنگ تو

همیشه عاشقت بودم , به اندازه ی یک دنیا

به اندازه ی یک دریا , به اندازه ی این شبها

بمون تو در کنار من , بذار در تو صدا باشم

همیشه هم قدم با تو , ... - شعر کامل را اینجا بخوانید

به تو وابسته ام عشقم, دو چشم آذرنگ تو – مسعود مدهوش

 

از نام اگر نگذری از ننگ برون آ – بیدل دهلوی

 از نام اگر نگذری از ننگ برون آ

ای نکهت‌گل اندکی از رنگ برون آ

عالم همه از بال پری آینه دارد

گو شیشه نمودارشو و سنگ برون آ

زین عرصة اضداد مکش ننگ فسردن

گیرم‌همه‌تن‌صلح شوی جنگ برون‌آ

تا شهرت واماندگی‌ات هرزه نباشد

یک‌آبله‌وار از قدم لنگ برون آ

آب رخ گلزار وفا وقف‌گدازی‌ست

خونی به جگرجمع‌کن ورنگ برون آ

تا شیشه نه‌ای سنگ نشسته‌ست به راهت

از خویش‌تهی شوز دل تنگ برون آ

بک لعزش پا جادة توفیق طلب‌کن

از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ

وحشتکدة ما و منت‌گرد خرامی است

زین پرده چه‌گویم به چه آهنگ برون آ

افسردگیی نیست به اوهام تعلق

هرچند شررنیستی ازسنگ برون آ

در ناله ی خا‌مش نفسان مصلحتی هست

ای صافی مطلب نفسی زنگ برون آ

زندانی اندوه تعلق نتوان بود

بیدل دلت از هرچه شود تنگ برون آ

بیدل دهلوی

از نام اگر نگذری از ننگ برون آ – بیدل دهلوی

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد
<-blogads->